Velkommen til Haverslev Hallen

S/I Haverslev Hallen blev i 1974 stiftet af Haverslev Idrætsforening.

Hallen danner i dag ramme for mange brugere – det gælder både skole og foreninger fra Haverslev, men også oplandsbyerne benytter sig af hallens faciliteter.